Ένα με το περιβάλλον

Προστατεύει χωρίς να γίνει αντιληπτό

Μια μοναδική καινοτομία της Nevelus. Μέσα από την σειρά προϊόντων Artech, επιτρέπεται η τοποθέτηση του συστήματος Nevelus Aero χωρίς να γίνεται αντιληπτό.

Δασική περιοχή

Αστικό περιβάλλον

Παραθαλάσσιο περιβάλλον

Έρημος

Βαλτότοπος

Καμουφλαρισμένες συσκευές

Μοτίβα καμουφλαρίσματος

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΑΣ!

Οι έμπειροι τεχνικοί της ErgoAlarm μπορούν να αναλάβουν

εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή 

συστημάτων ασφαλείας.